Planlagte besparelser på litteraturstøtten

Hvis de planlagte finanslovsforslag gennemføres vil Statens Kunstråds litteraturstøtte i år falde med ca. 33%. Om fire år vil den være faldet med ca. 75%

Dansk er et lille sprog og oplagstallene derfor små. Rigtig mange forfattere, oversættere og illustratorer er altså i varierende grad afhængige af litteraturstøtte for at kunne skrive, oversætte og illustrere. Kunstfondens egen opgørelse viser at selv en veletableret dansk skønlitterær forfatter i gennemsnit har en løn, der ligger lige over dagpengeniveauet. Hertil kommer at de ikke, via deres forfattergerning, optjener pension og ret til barsel- og sygedagpenge.

Beskæringerne vil berøre alle forfattere, oversættere og illustratorer. Både de, der skriver og oversætter skønlitteratur, børnelitteratur og  faglitteratur. Både de, der modtager støtte og de, der ikke gør.

Og beskæringerne vil berøre læserne. Det, forfatterne ikke har mulighed for at skrive, har læserne ikke mulighed for at læse.

De planlagte beskæringer af litteraturstøtten fordeles således:

  1. Det, der blev født som 10 millioner kroners-puljen, sidenhen kaldt biblioteksafgiftspuljen, udløber. Bortfald af denne pulje udgør over 33% af Statens Kunstråds uddelinger og ca. 25% af statens samlede udbetalte midler til forfattere og oversættere.
  2. Også den del af litteraturstøtten, der kaldes konto 10, beskæres: Konto 10 falder fra 14 mio. kr. i 2010 til 7,6 mio. kr. i 2014, en beskæring på næsten 50%.
  3. En ekstrapulje på 5 mio. kr. på biblioteksafgiften bortfalder i år.

Der er lukket for kommentarer.